Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Buk  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Buk

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Buk.

Mapa Geoportal Buk
Mapa z granicą gminy Buk

Dane urzędu

Urząd Miasta i Gminy w Bukuul. Ratuszowa 1Buk, 64-320

Tel: 61 8140671

Fax: 61 8140101

Elektroniczna skrzynka podawcza: /73lj9v0vjc/SkrytkaESP

E-mail: buk@buk.gmina.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Buk: 3021033

Witryna: www.buk.gmina.pl

Władze lokalne: Burmistrz Paweł Adambuk@buk.gmina.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Buka

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Buk to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Buk na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Buka, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Buka, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Buka

Gmina Buk w liczbach

Powierzchnia gminy Buk*

91 km2

1602 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Buk*

12 673 mieszkańców

658 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Buk*

140 mieszkańców na km2

576 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Buk

Geoportal Buk prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Buk, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Buk.

Dostęp do danych Geoportalu Buk

Jak powstał Geoportal gminy Buk?

Geoportal Buk powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Buk, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Buk.

Geoportal Buk umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Buk oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Buk, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Buk

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Buk?

Korzyści z Geoportalu Buk

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Buk?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Buk.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Buk łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Buku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Buka zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Buk, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Buk oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Buk. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Buka możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Buka. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Buk. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Buk.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Buku.

  Geoportal gminy Buk posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Buk. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Buku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Buk przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Buku.

  W Geoportalu Buk przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Buk. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Buku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Buk zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Buk, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Buk oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Buk.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Buk. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Buk są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Buk podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Buk.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Buku. W Geoportalu gminy Buk udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Buku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Buk.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Buk. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Buk.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Buk, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Buk. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Buk.

 • Zabytki w gminie Buk

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Buk. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Buk oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Buk.

 • Informacje o wyborach w gminie Buk

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Buk. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Buk i wiele istotnych informacji.

Geoportal Buk dla mieszkańców

Geoportal Buk jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Buk. Na mapie Buka sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Buk mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Buk. Korzystając z map Geoportalu gminy Buk w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Buk są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Buk dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Buk dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować